cho em hỏi sự khác nhau giữa lưu lượng và tải lượng với ạ. e cảm ơn

scroll-topTop