cho em hỏi tài liệu về tính toán thiết kế bể lắng tròn với ạ :(

ndff

Mầm xanh
Bài viết
24
Nơi ở
hCMC
Website
www.epa.gov
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Làm gì có cái gọi là bể lắng tròn? Bể lắng có hình tròn thì gọi là bể lắng tròn ah?
Bể lắng nước cấp chỉ có 2 loại : lắng ngang & bể lắng có lớp cặn lơ lửng.
Trong bể lắng ngang có 1 loại có thể gọi là tròn, đó là bể lắng radial có buồng phản ứng và tuần hoàn cặn.
Trong bể lắng có lớp cặn lơ lửng có 1 loại là accelerator cũng có thể gọi là bể lắng tròn.
Mấy loại bể lắng này thì ngay cả Nguyễn Trung Việt hay Nguyễn Phước Dân cũng chẳng thiết kế nổi. Em cứ làm bừa rồi nộp bài đi, thầy cũng cho đậu thôi. Còn nếu thực tâm muốn biết nó như thế nào thì xuống công ty cấp nước Long Xuyên, có bể lắng accelerator, nhìn theo thực tế mà làm, không biết thì hỏi các anh chị đang làm việc tại đó, tài liệu họ có đầy đủ.
 

vitbeotron

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Làm gì có cái gọi là bể lắng tròn? Bể lắng có hình tròn thì gọi là bể lắng tròn ah?
Bể lắng nước cấp chỉ có 2 loại : lắng ngang & bể lắng có lớp cặn lơ lửng.
Trong bể lắng ngang có 1 loại có thể gọi là tròn, đó là bể lắng radial có buồng phản ứng và tuần hoàn cặn.
Trong bể lắng có lớp cặn lơ lửng có 1 loại là accelerator cũng có thể gọi là bể lắng tròn.
Mấy loại bể lắng này thì ngay cả Nguyễn Trung Việt hay Nguyễn Phước Dân cũng chẳng thiết kế nổi. Em cứ làm bừa rồi nộp bài đi, thầy cũng cho đậu thôi. Còn nếu thực tâm muốn biết nó như thế nào thì xuống công ty cấp nước Long Xuyên, có bể lắng accelerator, nhìn theo thực tế mà làm, không biết thì hỏi các anh chị đang làm việc tại đó, tài liệu họ có đầy đủ.
Em xin cảm ơn ạ,em đọc trong tài liệu của thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn thì bể lắng có hình tròn cấu tạo không khác so với bể lắng đứng chỉ thêm cánh gạt quay nhưng phần tính cánh gạt quay em không thấy có trong tài liệu nào cả.Do thầy cho 2 đề như thiết kế bể lắng tròn,bể lắng đứng cùng lưu lượng 20000 m3 nên em rất không hiểu 2 loại bể này thực chất khác nhau chỗ nào :(
 
scroll-topTop