Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cho em hỏi về cách làm bản CKMT

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em mới được giao làm bản CKMT cho nhà máy chế biến gỗ. Mọi người cho em hỏi làm CKMT cần tham khảo những tài liệu gì từ phía nhà máy, ai làm rồi giúp em với nhé. Em sợ chưa biết hết các tài liệu cần thiết lại phải xin họ nhiều lần. Em cảm ơn trước ạ!
Nếu ai làm rồi thì xin share lên bản nội dung cho em và mọi người tham khảo với ạ!
 
Top