Cho em hỏi về kinh nghiệm thiết kế nhà rác Bệnh viện?

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

đậu ngân

Mầm 2 lá
Bài viết
44
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để xây dựng được nhà chứa CTR của bệnh viện đúng theo quy định môi trường cần đủ các yêu cầu sau:
1. Nền nhà chứa cao hơn so với nền đất xung quanh; nền chống thấm, Nước gỉ trong nhà không thoát ra ngoài.
2. Bên trong nhà phải có các thùng chứa chât thải rắn sinh hoạt (màu xanh); chất thải tái chế (màu trắng); chất thải lây nhiễm (màu vàng), chất thải nguy hại (màu đen) (các thùng này có kích thước lớn hơn).
3. Bên ngoài nhà: Phải đóng các biển báo về khu vực chứa CTR, có bể rửa tay đúng theo quy định.
 
scroll-topTop