cho em hỏi về mảng thanh tra kiểm tra môi trường!

waden

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
Cần Thơ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ví dụ như khi kiểm tra các lò gạch sản xuất theo kiểu truyền thống (gạch ngói + thẻ), ngoài thu mẫu khí ra mình còn kiểm tra thêm mặt nào nữa ko?
Khi yêu cầu khắc phục xử lý bụi ở cơ sở thì yêu cầu cơ sở dùng biện pháp gì để xử lý?
em đang tìm hiểu về công tác thanh tra kiểm tra mà phần tài liệu thì ít quá nên em ko hiểu.
mong các anh chị chỉ dùm em!
thanks!
:018:
 
scroll-topTop