Cho em xin TCVN 6705:2009

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà!
Em đang làm quy hoạch bãi chôn lấp Chất thải rắn, nhà em ở miền núi lận.
Em đang tìm TCVN 6705:2009 về phân loại chất thải rắn. Bác nào có cho em xin với, khi nào có dịp lên em sẽ hậu tạ sau ạ!
Bạn chịu khó mua tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường đi bạn. Dự án tính tiền tỷ thì cái này đâu bao nhiêu tiền, ai cũng share hết thì họ phá sản mất
 
scroll-topTop