Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cho hỏi về khí thải trong nhiệt điện

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Xác định nồng độ khí thái trong nhà máy nhiệt điện

có hơi trễ tí trong việc trả lời,nhưng mình nghĩ các bác cũng nên tham gia góp ý cho vấn đề này.
Theo mình, khi muốn xác định được nồng độ cúa các loại khí thải, chúng ta phải biết được nguồn nguyên - nhiên liệu dùng trong nhà máy nhiệt điện (chủng loại, khối lượng, thể tích,... được sử dụng) từ đó có thể dự đoán hàm lượng của các loại khí thải dựa trên các nguồn mà WHO, 1993 đã nêu. Dựa vào công thức sau để tính

nồng độ chất ô nhiễm = tải lượng chất ô nhiễm/lưu lượng khí thải

Như thế chúng ta có thể tính toán được nồng độ của một số khí thải,sau đó dùng mô hình vệt khói theo hàm Gauss để xem xét khả năng phát tán các chất ô nhiễm trong không khí.
Ý kiến của các bác thì sao ?????
:02::02::02:
 
Top