Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cho mình hỏi về bản cam kết BVMT

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình nghĩ là tùy vào:
- Cơ sở kinh doanh bạn mua nếu có thực hiện hoạt động sản xuất hay không? Nếu vẫn thực hiện sản xuất bình thường thì không phải làm lại cam kết
- Cơ sở kinh doanh bạn mua nếu không thực hiện hoạt động sản xuất mà thời gian thực hiện cam kết > 24 tháng ( 2009 -2011 ) thì phải làm lại cam kết bảo vệ môi trường
Bạn đọc kỹ đoạn thông tư bên dưới mình copy cho bạn nhé

2. Dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:
a) Thay đổi địa điểm thực hiện;
b) Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;
c) Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động xấu đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng mức độ phát thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
Top