Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cho mình hỏi về văn bản điều chỉnh ĐTM (ĐTM này đã đc thẩm định và đã làm bsung)

htnam2210

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tình hình là Cty mình đã làm xong ĐTM ( đã thẩm định và đã làm bổ sung theo yêu cầu của Sở TNMT). Nay do các nguyên nhân khách quan, cty mình muốn thay đổi quy trình, công nghệ xlnt trong ĐTM (đầu ra vẫn đạt QCVN 14-2008) . Các bạn có kinh nghiệm cho mình kinh nghiệm và chỉ cho mình làm văn bản đề nghị điều chỉnh ĐTM với nha !

CẢm ơn các bạn !
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ý kiến của HongTam là chính xác. Trong khi làm hậu ĐTM thì có mục số 4 là những sự thay đổi so với ĐTM.
Tuy nhiên, ở 1 số thành phố lớn như HN thì ok. Nhưng một số tỉnh như Hà Nam, Nam Định, Thái Bình ... thì ko đc vì người ta mất cả 1 hội đồng để thẩm định hệ thống đấy, nên khi thay đổi phải xin ý kiến trước khi xây dựng chứ xây dựng rồi là bị phạt.
Tốt nhất cứ làm công văn lên Sở để hỏi ý kiến.
 
Top