Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

cho mình hỏi !!!

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lượng Nito trong nươc thải

Theo mình biết thì cả nước thải sinh hoạt lẫn chăn nuôi heo đều có nito cao hết bạn ah.Mình đang làm đề tài về cái đó nè.Nhưng trong nước thải chăn nuôi heo chứa nhiều nito hơn do khả năng hấp thụ chất đạm của các loại gia súc đều rất thấp nên đạm thường theo nước tiểu và phân heo ra ngoài nên lượng nito thường cao hơn. Còn nước thải sinh hoạt nito phát sinh từ các chất tẩy rửa, nước thải từ nhà vệ sinh...
 
Top