Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chôn hay thiêu

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cha ông ta từ xưa giờ sử dụng pp chôn
về mặt lý thuyết pp chôn thường được sử dụng rất phổ biến
ưu điểm như sau:
+ phù hợp với duy tâm của người Việt Nam
+ cảnh quan tương đối hợp lý
+ hợp vệ sinh môi trường ( không khí)
nhược điểm:
+ có thể gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm (tham khảo các bài viết về các vấn đề bệnh tật của ngưới dân xung quanh khu vực chôn cất)
pp thiêu:
ưu điểm:
+ không tốn quỹ đất
+ chi phí cũng không cao lắm
+ hợp vệ sinh môi trường (nếu lò thiêu xử lý triệt để)
nhược điểm
+không được sử ủng hộ nhiệt tình của người dân (những người theo đạo)
nhưng hiện tại cho thấy người dân TP.HCM sử dụng pp thiêu nhiều hơn.
nói tóm lại cả hai pp trên đều được, tùy theo điều kiện chi phí của từng gia đình và nhận thức của họ mà thôi
 
Top