Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chủ cơ sở có được ủy quyền cho người khác

hanhtm

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị em cho em hỏi là:
Trong luật PCCC, "Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy" có ghi:
"3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình."
Vậy Người đứng đầu cơ quan (Tổng giám đốc) có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy thì có hợp pháp hay không?
Em cảm ơn anh chị ah.
 
Top