Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chủ đầu tư có thể tự thực hiện ĐTM ?

  • Thread starter chuotgao
  • Ngày gửi
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hình như DTM phải do cơ quan độc lập làm chứ chủ đầu tư không được tham gia thì phải.
"I- Về lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư được quy định tại Điều 4 của NĐ 16/CP:

1. Chủ đầu tư tổ chức lập hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình để lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép đầu tư."

trích thông tư 08, Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ
 
Sửa lần cuối:
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy chủ đầu tư có thể tự làm hệ thống xử lý nước hoặc khí không?
Tất nhiên là được làm tất cả các việc mà luật pháp không cấm, bao gồm cả việc xây dựng hệ thống xử lý. Quan trọng là xây xong thì hệ thống phải chạy và đáp ứng TCVN thôi.ha ha

Vấn đề ở đây là việc chủ đầu tư tự xây dựng/lắp đặt hệ thống đó có kinh tế không hay đi thuê thì tốt hơn???
 
#7

Đính kèm

#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dùng nghị định số 21/2008/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2008, có sửa đổi bổ sung đó bá́c. Cái này dùng chính xác hơn. (vd như trước kia dự án xây Khu Dân Cư mới thì buộc tất cả phải làm DTM nhưng mà bây h các Khu Dân Cư có diện tích >50ha thì mới phải lập DTM)
Cái này đã có trong Forum, up lại file Word cho các bác xem.
 

Đính kèm

tieulysu

New Member
#9
Top