phần mềm quản lý rác thải thông minh

chứng chỉ an toàn làm việc trên cao

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi công nhân của mình đã được huấn luyện an toàn định kỳ và được cấp sổ an toàn rồi, tuy nhiên lâu lâu mới phải làm việc trên cao lấy đồ trên kệ xuống
Vậy công nhân của mình có phải đang làm việc trên cao không
Công nhân của mình có phải lấy chứng chỉ an toàn làm việc trên cao không
 

okiakia

New Member
#4
Top