Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chứng chỉ an toàn về thông cống

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình đọc thấy thông tư 27 quy định phải có chứng chỉ sau:
11. Làm việc ở các nơi thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rác thải; làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
Vậy bên mình thuê công nhân bên ngoài có phải yêu cầu họ có chứng chỉ an toàn về thông cống không, nếu không thì có bị phạt gì không
 
Top