Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chứng chỉ an toàn về thông cống

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đọc thấy thông tư 27 quy định phải có chứng chỉ sau:
11. Làm việc ở các nơi thiếu dưỡng khí hoặc có khả năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cống và các công trình ngầm, các công trình xử lý nước thải, rác thải; làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại.
Vậy bên mình thuê công nhân bên ngoài có phải yêu cầu họ có chứng chỉ an toàn về thông cống không, nếu không thì có bị phạt gì không
 
Top