CHỨNG CHỈ GIẢM PHÁT THẢI

kuduc

Mầm xanh
Bài viết
24
Nơi ở
Binh Phuoc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác! Em có nghe nói về việc buôn bán giấy phép phát thải CO2 trên thế giới ấy mà, theo như hình hình thức này thì mỗi năm các quốc gia sẽ được cấp giấy phép, các nước đang phát triển nằm trong diện chưa bị buộc giảm thải thì có thể bán các giấy phép đó cho các nước phát triển nằm trong diện cam kết giảm thải.
Có bác nào tìm hiểu về vấn đề này cho em hỏi như vậy thì cách tính toán nào được sử dụng để cấp giấy phép cho các nước và mỗi năm Việt Nam, chính xác hơn là Thành Phố Hồ Chí Minh nhận được bao nhiêu giấy phép vậy ạ? Cảm ơn các bác nhiều.
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bác! Em có nghe nói về việc buôn bán giấy phép phát thải CO2 trên thế giới ấy mà, theo như hình hình thức này thì mỗi năm các quốc gia sẽ được cấp giấy phép, các nước đang phát triển nằm trong diện chưa bị buộc giảm thải thì có thể bán các giấy phép đó cho các nước phát triển nằm trong diện cam kết giảm thải.
Có bác nào tìm hiểu về vấn đề này cho em hỏi như vậy thì cách tính toán nào được sử dụng để cấp giấy phép cho các nước và mỗi năm Việt Nam, chính xác hơn là Thành Phố Hồ Chí Minh nhận được bao nhiêu giấy phép vậy ạ? Cảm ơn các bác nhiều.

Vào Google gõ chữ CDM - Việt nam sẽ ra cả đống thông tin.
 
scroll-topTop