Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại

1. Các cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại cho đối tượng được cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại phải đáp ứng như sau:

a) Có chức năng đào tạo phù hợp về môi trường hoặc ngành liên quan theo quy định của pháp luật;

b) Người thực hiện đào tạo các chuyên đề chính về quản lý chất thải nguy hại phải có trình độ từđại học trở lên vàcó ít nhất 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại.

2. Việc đào tạo được thực hiện theo hình thức tập trung hoặc tại chỗ nơi có nhu cầu đào tạo theo nội dung, thời gian căn cứ vào Khung chương trình đào tạo. Ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo phải có văn bản thông báo kế hoạch đào tạo cho Tổng cục Môi trường. Trường hợp cần thiết, Tổng cục Môi trường tổ chức kiểm tra việc đào tạo.

Thẩm quyền, trách nhiệm đào tạo, cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

1. Tổng cục Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại.

2. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt chương trình đào tạo về quản lý chất thải nguy hại; khi chủ trì tổ chức các khóa đào tạo với hình thức tập trung hoặc tại chỗ nơi có nhu cầu đào tạo thì việc cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại không yêu cầu hồ sơ theo quy định.

56f022ce02a98.jpg


Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

1. Cơ sở đào tạo lập hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại quy định tại Khoản 3 Điều này và nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Tổng cục Môi trường để xem xét, cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại.

2. Trong thời hạn 15 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường xem xét, cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 (B) ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

b) Bảng tổng hợp kết quả đào tạo

c) Bản sao chứng minh thư nhân dân của các đối tượng cấp Chứng chỉ;

d) Bản sao các văn bản, giấy tờ có liên quan .

4. Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại có thời hạn 03 (ba) năm và không được gia hạn. Trường hợp hết thời hạn, người có Chứng chỉ hết thời hạn phải được đào tạo lại để được cấp Chứng chỉ mới theo quy định tại Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Người có Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại hết thời hạn mà có ít nhất 02 (hai) năm liên tục hoạt động trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải nguy hại tính đến thời điểm hết thời hạn thì nộp 01 (một) đơn đề nghị theo quy định tại Phụ lục 9 (Đ) ban hành kèm theo Thông tư này và Giấy xác nhận của nơi làm việc đến Tổng cục Môi trường. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Tổng cục Môi trường xem xét, cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại. Trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do.

Cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

1. Cấp lại Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại:

a) Người có Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại bị hư hỏng hoặc bị mất nộp 01 (một) đơn đề nghị theo mẫu đến Tổng cục Môi trường để xem xét, cấp lại;

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, Tổng cục Môi trường cấp lại Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại;

c) Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại được cấp lại có thời hạn sử dụng bằng thời hạn sử dụng còn lại của Chứng chỉ đã bị hư hỏng hoặc bị mất.

2. Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại bị thu hồi trong các trường hợp bị tẩy, xóa, sửa chữa hoặc sử dụng vào các mục đích không được pháp luật cho phép.
56f022d8a86a4.jpg


Điều 35. Lưu trữ hồ sơ đào tạo

Trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, cơ sở đào tạo có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ từng khóa đào tạo bao gồm:

1. Hồ sơ học viên (bao gồm thông tin: họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, nghề nghiệp, địa chỉ) và kết quả đào tạo.

2. Danh sách người thực hiện đào tạo (bao gồm thông tin: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, tên và địa chỉ nơi công tác).

3. Giáo trình, tài liệu trình bày, đề bài kiểm tra và bài làm của học viên.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

haihuongcutebach

Mầm xanh
Bài viết
13
Nơi ở
bà rịa vũng tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
theo mình được biết Tổng cục môi trường đã tổ chức được 02 lớp đào tạo để cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại rồi. lớp đầu tiên tổ chức tại Hà Nội và lớp thứ 2 tổ chức tại TpHCM. mình có tham gia lớp đào tạo tổ chức tại TpHCM mới kết thúc hôm 14/05/2016.
các bạn có nhu cầu học hãy liên hệ với trung tâm đào tạo và truyền thông môi trường thuộc Tổng cục môi trường để nắm thông tin về các khóa học tiếp theo.
 
scroll-topTop