Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chứng nhận sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn gì ?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là
  • Tiêu chuẩn quốc gia. ký hiệu: TCVN
  • Tiêu chuẩn quốc tế như ISO, IEC;
  • Tiêu chuẩn khu vực như EN,…
  • Tiêu chuẩn một số quốc gia BS (Anh), JIS (Nhật), GB (Trung Quốc),
  • Tiêu chuẩn của các tổ chức tự công nhận nhau
  • Tiêu chuẩn theo hình thức tập đoàn, công ty mẹ con
  • .............
 
Top