Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chứng từ quản lý CTNH

Nghia_VĐ

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nhờ admin và các thành viên trong diễn đàn cho ý kiến về trường hợp sau: Công ty mình có GP và vận chuyển xử lý CTNH cho một công ty chưa có đăng ký CNT, vậy mình có phải hoàn thiện chứng từ CTNH cho họ hay không. Có các quy định nào trong Luật MT và Thông tư 12 đề cập đến vấn đề này? Thanks!
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chào bạn, khi bạn vận chuyển xử lý CTNH cho bất cứ công ty nào (có hay không có CTNH) đều phải hoàn thiện hợp đồng và chứng từ CTNH.
Quy định tại điều 25 và 26 của TT 12/2011/TT-BTNMT, bạn có thể tham khảo thêm cách điền chứng từ tại Phụ lục 3 của TT này
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
- Công ty bạn vừa vận chuyển vừa xử lý chất thải nguy hại cơ à? hay đó. Công ty bạn tên là gì vậy?
- Mình nghĩ, nếu công ty đó chưa có sổ chủ nguồn thải thì phải hướng dẫn họ lập sổ chủ nguồn thải đi thôi, Nếu không có sổ chủ nguồn thải mà vẫn vận chuyển và xử lý thì bạn căn cứ vào đâu mà làm hợp đồng và cả chứng từ CTNH nữa.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi bạn ! Bạn vận chuyển xử lý CTNH cho bất cứ công ty nào đều phải hoàn thiện hợp đồng và chứng từ CTNH. Đối với CTCN không nguy hại thì không cần chứng từ CTNH.
Quy định tại điều 25 và 26 của TT 12/2011/TT- BTNMT, bạn có thể tham khảo thêm cách điền chứng từ tại Phụ lục 3 của TT này.
bạn có thể liên hệ mình: Lê Thanh Tuấn
Tel: 0934 48 49 48
Email: moitruong.bacnam3848@gmail.com
Bên mình chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại và không nguy hại và tư vấn môi trường
website: http://moitruongbacnam.vn/
 
Top