Chương trình đại sứ môi trường Bayer 2007 tại Việt Nam

H

hoacutlon

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
(Nguồn : An toàn môi trường )
Chương trình đại sứ môi trường Bayer 2007 tại Việt Nam :THU GOM VÀ XỬ LÝ BỀN VỮNG NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ

Công ty Bayer Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Đại sứ Môi trường Bayer (BYEE) tại Việt Nam 2007.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề về môi trường, thành lập mạng lưới hoạt động và trao đổi thông tin giữa các nước tham gia chương trình. Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình BYEE được tổ chức tại Việt Nam. Chương trình hướng đến đối tượng là những sinh viên hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc, nằm trong độ tuổi từ 18 đến 25.

Mỗi thí sinh tham gia chương trình sẽ đề xuất các ý tưởng, giải pháp về chủ đề “Thu gom và xử lý bền vững nước thải đô thị” trong một bài viết hoàn chỉnh dài không quá 5.000 từ, thời hạn nộp là 17:00h ngày 31/05/2007.

Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 thí sinh có bài viết tốt nhất để phong danh hiệu Đại sứ Môi trường Bayer năm 2007 và tổ chức cho các bạn tham dự Hội trại Sinh thái, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tại Đà Nẵng.

Chương trình BYEE Việt Nam 2007 chú trọng khả năng hội nhập của bạn trẻ Việt Nam. Ngoài kiến thức về môi trường và đề xuất những giải pháp thiết thực, thí sinh còn được yêu cầu phải có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Qua đó, bên cạnh bài dự thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia phải gửi kèm một bản tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh. Một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh sẽ được tiến hành đối với 20 đại sứ Môi trường 2007, như là một tiêu chí quan trọng để lựa chọn ra 2 đại sứ tiêu biểu nhất.

Hai Đại sứ Môi trường xuất sắc nhất sẽ được chọn trong số 20 Đại sứ nói trên để tham dự chuyến du khảo về môi trường trong thời gian 1 tuần tại Leverkusen (Đức) vào tháng 11/2007.

Để biết thêm chi tiết về chương trình có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử theo địa chỉ: http://www.bayeryoungenvoy.com/en/Vietnam.aspx; www.doanthanhnien.org.vn hoặc www.edu.net.vn.
(Nguồn : An toàn môi trường )
 
  • Thread starter hoacutlon
  • Ngày gửi
scroll-topTop