Chương trình đào tạo: VĂN PHÒNG VÀ SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN

AITVN

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Tp.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục tiêu:
Đây là khóa học tương tác nhằm cung cấp cho học viên một cái nhìn tổng quan toàn diện về việc loại bỏ lãng phí theo LEAN và cách thực hiện một dự án LEAN trong công ty.

Sau khóa học, học viên có khả năng:
  • Nhận ra những lãng phí hiện hữu trong nhà máy/ văn phòng
  • Cách thức cải tiến năng suất bằng việc loại bỏ lãng phí trong nhà máy/ văn phòng
  • Hiểu các khái niệm và công cụ/ kỹ thuật của LEAN
  • Thực hiện một dự án LEAN và các vấn đề liên quan


Đối tượng học viên:
Chương trình đào tạo này thích hợp cho mọi nhân viên công ty những người là chủ thể của công tác lọai bỏ lãng phí trong sản xuất. Khoá học đặc biệt thích hợp đối với các giám đốc, quản đốc phân xưởng, những người quan tâm đến giảm chi phí bằng cách giảm các lãng phí trong sản xuất/văn phòng. Các nhân viên mua hàng, kế họach, vật tư, tiếp thị, sản xuất và chất lượng được khuyến khích tham gia.

Mô tả:
Học viên tham gia vào khóa học sẽ được giới thiệu về mục tiêu và các lợi ích của Lean, những điển tích trong thực tế; học viên được học cách nhận dạng các lãng phí trong sản xuất/ văn phòng và các công cụ nhận dạng. Ngoài ra, khóa học còn giúp học viên biết cách lên chương trình LEAN cho công ty của mình.

Phương pháp giảng dạy:
Ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Việt. Chương trình bao gồm 03 ngày học lý thuyết với các bài tập tình huống, thảo luận nhóm, trình bày.
Với mục tiêu tập trung vào việc xây dựng năng lực cho học viên, khoá đào tạo sẽ tiến hành theo hình thức định hướng người học làm trung tâm, chú trọng đến sự tham gia của học viên.
Giảng viên sẽ cung cấp các thông tin cơ sở, và đóng vai trò là người tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, và trợ giúp trong các bài tập nhóm.

Địa điểm:
Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam
45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Thông tin chi tiết:
Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN)
ĐT: 08 3910 7423 (ext.122)
Email: itims@aitcv.ac.vn
Website: aitvn.asia
 
scroll-topTop