Chuyển đổi đơn vị từ: nồng độ (mg/m3) sang nồng độ quy về điều kiện tiêu chuẩn (mg/Nm3)

o0jack0o

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho hỏi cái công thức này mg/m3*K = mg/Nm3 ; K = (To * P)/(T*Po) lấy ở sách nào thế bạn?
Cái này áp dụng công thức cân bằng khí trong môn hóa hồi cấp III dạng: P.V/T = P0.V0/T0 rồi tính ra chứ có cần nguồn sách nào đâu. Cái này chuyển đổi quan trọng là có được T và P của khí tại thời điểm đo thôi.
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop