Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chuyển đổi đơn vị

  • Thread starter maimo
  • Ngày gửi
M

maimo

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Chuyển đổi đơn vị trực tuyến nè:

http://www.engineeringtoolbox.com/flow-units-converter-d_405.html


Alternative Flow Units

1 Cubic metres/second = 22643 Barrel (oil)/h
1 Cubic metres/second = 6.29 Barrel (oil)/s
1 Cubic metres/second = 3.6 109 Cubic centimeter/hour
1 Cubic metres/second = 6 107 Cubic centimetre/minute
1 Cubic metres/second = 106 Cubic centimetre/second
1 Cubic metres/second = 127133 Cubic feet/hour
1 Cubic metres/second = 2119 Cubic feet/minute
1 Cubic metres/second = 35.3 Cubic feet/second
1 Cubic metres/second = 3600 Cubic meters/hour
1 Cubic metres/second = 60 Cubic meters/minute
1 Cubic metres/second = 4709 Cubic yards/hour
1 Cubic metres/second = 78.5 Cubic yards/minute
1 Cubic metres/second = 1.31 Cubic yards/second
1 Cubic metres/second = 13198 Gallon water/minute (UK)
1 Cubic metres/second = 15850 Gallon water/minute (US)
1 Cubic metres/second = 951019 Gallons (FI)/hour (US)
1 Cubic metres/second = 15850 Gallons (FI)/minute (US)
1 Cubic metres/second = 264.2 Gallons (FI)/second (US)
1 Cubic metres/second = 19005330 Gallons/day (UK)
1 Cubic metres/second = 791889 Gallons/hour (UK)
1 Cubic metres/second = 13198 Gallons/minute (UK)
1 Cubic metres/second = 219.97 Gallons/second (UK)
1 Cubic metres/second = 3600000 Litre/hour
1 Cubic metres/second = 60000 Litre/minute
1 Cubic metres/second = 1000 Litre/second
1 Cubic metres/second = 131981 Pounds water/minute
1 Cubic metres/second = 93097 Ton of water (metric)/24hrs

http://www.engineeringtoolbox.com/flow-units-converter-d_405.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
M

maimo

Guest
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Flow Converter

420 cubic_meters_per_hour =>
• cubic_meters_per_second : 0.12
• cubic_meters_per_minute : 7
• cubic_meters_per_hour : 420
• liters_per_second : 117
• liters_per_minute : 7000
• liters_per_hour : 420000
• us_gallons_per_day : 2660000
• us_gallons_per_minute : 1849
• cubic_feet_per_minute : 247
• imp_gallons_per_day : 2216667
• imp_gallons_per_minute : 1540
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top