Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Chuyên gia tư vấn thương hiệu môi trường là làm gì?

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Dạ cảm ơn tiền bối, nhưng ..hơi chung chung nên e chưa hình dung ra lắm. Có phải như thế thì nhân viên phải trực tiếp đến các công ty (theo lời mời của họ hay k theo lời mời?) và tư vấn họ "nên" xd thương hiệu xanh. Nếu họ đồng ý kí hợp đồng thì coi như là được 1 khách hàng? Như thế thì hơi giống Nv kinh doanh, thu nhập lại phải dựa trên doanh số ạ? Hic hic.:033:
Thế còn vấn đề lương lẩu của việc này thì thế nào ạ,:moneygrubber: Nhờ TB chỉ giáo hộ e với ạ.
 
#4

Chủ đề mới

Top