Clip giới thiệu kế hoạch bảo vệ môi trường

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Clip giới thiệu kế hoạch bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Danh mục các dự án không phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop