Cơ cấu VNX - đáng để chúng ta học tập

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2008, VNX thay đổi với một cơ cấu mơi. Thay thế Ban Quản Trị điều hành CLB, Việt Nam Xanh được vận hành bới một hệ thống những nhóm làm việc chuyên môn mọi thành viên đều có thể tham gia cùng xây dưng.

Ban quản lý kết hợp với chủ nhiệm phân công, liên hệ, phối hợp các nhóm làm việc một cách hiệu quả nhất.
Sau đây là nhiệm vụ và trách nhiệm các nhómViệt Nam Xanh đứng đầu là Chủ nhiệm và ban quản lý điều động phân chia công việc tới 8 nhóm chuyên môn.

1.DỰ ÁN
Lên kế hoach chi tiết và thực hiện về các chương trình, dự án của VNX
Kết hợp với nhóm PR, Tài chính vận động các nguồn tài trợ, các sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đơn vị, nhóm tình nguyện cho các chương trình, quỹ hoạt động của VNX
Kết hợp với các tổ chức khác hợp tác thực hiện các chương trình.


2.PR

Xây dựng, quảng bá hình ảnh của Việt Nam Xanh với xã hội.
Phát triển lực lượng Tình Nguyện Viên cho Việt Nam Xanh.
Liên kết các cá nhân, nhóm, tổ chức hoạt động tình nguyện nhằm chia sẻ thông tin và kết hợp thực hiện các chương trình tình nguyện
Kết hợp với nhóm Dự Án, Tài chính vận động các nguồn tài trợ, các sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đơn vị, nhóm tình nguyện cho các chương trình, quỹ hoạt động của VNX
Chịu trách nhiệm truyền thông các hoạt động của Việt Nam Xanh tới xã hội thông qua những phương tiện truyền thông như báo, đài, các ấn phẩm khác.
Hỗ trợ các nhóm khác thông tin trên hệ thống thông tin của Việt Nam Xanh.
Liên kết chặt chẽ với các ấn phẩm báo giấy để quảng bá hình ảnh và hoạt động của Việt Nam Xanh.
Chịu trách nhiệm về những thông tin của Việt Nam Xanh do nhóm phụ trách trước toàn thể câu lạc bộ.

3.MỸ THUẬT

Chịu trách nhiệm về hình thức của Việt Nam Xanh và các tài liệu tuyên truyền, PR
Kết hợp chặt chẽ với nhóm PR, dự án, biên tập để phát đông chương trình có hiệu quả nhất

4.DỊCH THUẬT
Dịch các văn bản , tài liệu từ các thứ tiếng sang tiếng Việt xây dựng thư viện VNX và phục vụ các ấn phẩm tài liệu
Dịch tài liệu của VNX sang các thứ tiêng nhằm mở rộng tuyên truyền về Môi trường
Quan hệ chặt chẽ với nhóm dự án và biên tập.

5.TÀI CHÍNH
Tiếp nhận/ tổ chức tiếp nhận các khoản ủng hộ từ các cá nhân, nhóm, tổ chức, đơn vị
Chịu trách nhiệm quản lý các Quỹ và các khoản tiền ra/ vào trong mọi hoạt động của các nhóm.
Phối hợp với nhóm dự án để lên kế hoạch phân bổ tài chính để đạt được hiệu quả cao nhất
Kết hợp với nhóm Dự Án, Tài chính vận động các nguồn tài trợ, các sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, đơn vị, nhóm tình nguyện cho các chương trình, quỹ hoạt động của VNX.
Chịu trách nhiệm báo cáo và giải trình trước toàn thể CLB Việt Nam Xanh về mọi vấn đề liên quan tới tài chính của VNX
Đảm bảo tính minh bạch, công khai, rõ ràng, liêm khiết


6.ĐỐI NỘI
Chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp, các chương trình ngoại khóa cho thành viên
Chăm socs trả lời thắc mắc của thành viên.
Liên lạc, thông báo các chương trình dự án của CLB tới thành viên

7.BIÊN TẬP
Chịu trách nhiệm tổ chức thông tin, biên tập và xuất bản các thông tin trên trang web Việt Nam Xanh (www.vietnamxanh.org), blog, các ấn phẩm VNX phát hành
Kiểm soát tối đa trong khả năng có thể tính chính xác của thông tin.

8.NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu thực tế các vấn đề về môi trường, xã hội văn hóa
Kêt hợp với nhóm biên tập, dịch thuật, dự án để xây dựng các chương trình, các ấn phẩm hiệu quả nhất.
 
scroll-topTop