Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Cơ chế xử lí ô nhiễm dạng COD của bể Aerotank là gì?

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có 1 thắc mắc như sau:
Nước thải có tỉ lệ BOD/COD = 0.7
COD = 600 mg/L
Nước thải không có độc tính với vi sinh vật.
==> Vậy ta sẽ sử dụng bể Aerotank để xử lí.

Khi tính toán bể Aerotank ta sẽ tính bằng thông số BOD.
Nhưng ô nhiễm là bao gồm cả phần "không phân hủy sinh học" và "có thể phân hủy sinh học".
Nếu theo tỉ lệ BOD/COD = 0.7 này ==> Không phân hủy sinh học là 180 mg/L
==> dù tính toán Aerotank có đầu ra là BOD = 0 đi chăng nữa thì vẫn không thể đạt được đầu ra COD = 100 mg/L

Vậy cơ chế xử ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học của aerotank là gì? :21:
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có 1 thắc mắc như sau:
Nước thải có tỉ lệ BOD/COD = 0.7
COD = 600 mg/L
Nước thải không có độc tính với vi sinh vật.
==> Vậy ta sẽ sử dụng bể Aerotank để xử lí.

Khi tính toán bể Aerotank ta sẽ tính bằng thông số BOD.
Nhưng ô nhiễm là bao gồm cả phần "không phân hủy sinh học" và "có thể phân hủy sinh học".
Nếu theo tỉ lệ BOD/COD = 0.7 này ==> Không phân hủy sinh học là 180 mg/L
==> dù tính toán Aerotank có đầu ra là BOD = 0 đi chăng nữa thì vẫn không thể đạt được đầu ra COD = 100 mg/L

Vậy cơ chế xử ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học của aerotank là gì? :21:
Qua song chắn rác, hầm bơm, lắng 1 thì COD và BOD giảm 1 ít, qua aerotank thì BOD, COD sẽ bị phân hủy bởi các vi sinh vật trong nước, sau đó qua lắng 2rồi khử trùng là ok.
Lúc phân tích thí nghiệm thì người ta đo COD,DO,.. để chọn thời gian lưu , chứ ko đo BOD ko thôi đâu:gunsmilie:
 

Snow_wolf

Active Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cơ chế xử lý ô nhiễm dạng COD của Aerotank

Qua song chắn rác, hầm bơm, lắng 1 thì COD và BOD giảm 1 ít, qua aerotank thì BOD, COD sẽ bị phân hủy bởi các vi sinh vật trong nước, sau đó qua lắng 2rồi khử trùng là ok.
Lúc phân tích thí nghiệm thì người ta đo COD,DO,.. để chọn thời gian lưu , chứ ko đo BOD ko thôi đâu:gunsmilie:
Bác rắn hổ mang chưa hiểu ý câu hỏi của tên tre-xanh rồi.
Ý của hắn là muốn hỏi tại sao chỉ có một phần của COD (tức BOD hoặc COD dễ phân hủy sinh học ) được xét đến trong quá trình tính toán nhưng kể cả chỉ tiêu COD khó phân hủy sinh học cũng giảm theo.

Tên tre-xanh này hỏi khó thế ==> Biết chết liền :chair:
 

4rvn

Member
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có 1 thắc mắc như sau:
Nước thải có tỉ lệ BOD/COD = 0.7
COD = 600 mg/L
Nước thải không có độc tính với vi sinh vật.
==> Vậy ta sẽ sử dụng bể Aerotank để xử lí.

Khi tính toán bể Aerotank ta sẽ tính bằng thông số BOD.
Nhưng ô nhiễm là bao gồm cả phần "không phân hủy sinh học" và "có thể phân hủy sinh học".
Nếu theo tỉ lệ BOD/COD = 0.7 này ==> Không phân hủy sinh học là 180 mg/L
==> dù tính toán Aerotank có đầu ra là BOD = 0 đi chăng nữa thì vẫn không thể đạt được đầu ra COD = 100 mg/L

Vậy cơ chế xử ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học của aerotank là gì? :21:
Bởi vậy sau này thay vì mình tính bằng BOD thì mình tính dựa trên COD sẽ chính xác hơn. Trong một số sách 4R thấy người ta tính dựa trên thông số COD đó.
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có 1 thắc mắc như sau:
Nước thải có tỉ lệ BOD/COD = 0.7
COD = 600 mg/L
Nước thải không có độc tính với vi sinh vật.
==> Vậy ta sẽ sử dụng bể Aerotank để xử lí.

Khi tính toán bể Aerotank ta sẽ tính bằng thông số BOD.
Nhưng ô nhiễm là bao gồm cả phần "không phân hủy sinh học" và "có thể phân hủy sinh học".
Nếu theo tỉ lệ BOD/COD = 0.7 này ==> Không phân hủy sinh học là 180 mg/L
==> dù tính toán Aerotank có đầu ra là BOD = 0 đi chăng nữa thì vẫn không thể đạt được đầu ra COD = 100 mg/L

Vậy cơ chế xử ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học của aerotank là gì? :21:
Sách wastewater egineering coi bCOD là thành phần PHSH và dung vào tính toán chứ không dùng BOD( bCOD >BOD). Thành phần COD không PH nếu ở dạng không tan có thể bị loại trong các quá trình lắng, lọc . Xử lý nước thải đâu chỉ có xl sinh học, phải biết kết hợp cả với PP cơ học và hóa học để đạt đầu ra mong muốn chứ bạn
 
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sách wastewater egineering coi bCOD là thành phần PHSH và dung vào tính toán chứ không dùng BOD( bCOD >BOD). Thành phần COD không PH nếu ở dạng không tan có thể bị loại trong các quá trình lắng, lọc . Xử lý nước thải đâu chỉ có xl sinh học, phải biết kết hợp cả với PP cơ học và hóa học để đạt đầu ra mong muốn chứ bạn
Nếu COD không phân hủy sinh học ở dạng hòa tan thì cơ chế xử lí bởi vi sinh là như thế nào vậy bác Hanzo?
 
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nếu COD không phân hủy sinh học ở dạng hòa tan thì cơ chế xử lí bởi vi sinh là như thế nào vậy bác Hanzo?
Ai da, đã gọi là COD không phân hủy SH rồi thì làm gì có cơ chế XL bởi vi sinh nữa chứ???
Quá trình xử lý nước thải bằng vi sinh vật chủ yếu để xử lý chất hữu cơ phân hủy đc ở dạng hòa tan và một ít ở dạng keo, nói về cơ chế thì hơi bị lùng bùng nhưng có thể nói nôm na là thế này: các sinh vật muốn phát triển thì cần có 2 thứ: nguồn cacbon (để tạo cấu trúc tế bào) và năng lượng (để tổng hợp tế bào). VSV tự dưỡng lấy năng lượng từ ánh sáng MT và cacbon từ CO2 trong khi đó VSV dị dưỡng lấy cả 2 từ cacbon hữu cơ, người ta ứng dụng quá trình này vào XLNT.
Trong XLNT người ta ứng dụng VSV tự dưỡng để xử lý chất hữu cơ, VSV sẽ tạo ra phản ứng oxy hóa khử trong đó chất hữu cơ là chất cho điện tử và chất nhận điện tử là Oxi (XL hiếu khí) hoặc Nitrat, Sulfate (XL kị khí). Như vậy chất hữu cơ (chất thải) bị oxi hóa thành các sản phẩm đơn giản là CO2, H2O...
:clapping: :clapping:
 
P

phong-lan

Guest
#9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cơ chế xử lý COD của Aerotank

Nếu COD không phân hủy sinh học ở dạng hòa tan thì cơ chế xử lí bởi vi sinh là như thế nào vậy bác Hanzo?
Các chất ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học thì về mặt cơ sở là ko thể xử lí được bởi quá trình sinh học.
:50: Nhưng may mắn là khi các bông bùn hoạt tính được hình thành, nó sẽ có chức năng kết dính các chất không phân hủy sinh học này vào --> sau đó loại bỏ bằng bể lắng. Mặt khác, lượng oxy khi sục khí vào cũng sẽ góp phần oxy hóa bớt lượng ô nhiễm không phân hủy sinh học này.
 
#10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình có 1 thắc mắc như sau:
Nước thải có tỉ lệ BOD/COD = 0.7
COD = 600 mg/L
Nước thải không có độc tính với vi sinh vật.
==> Vậy ta sẽ sử dụng bể Aerotank để xử lí.

Khi tính toán bể Aerotank ta sẽ tính bằng thông số BOD.
Nhưng ô nhiễm là bao gồm cả phần "không phân hủy sinh học" và "có thể phân hủy sinh học".
Nếu theo tỉ lệ BOD/COD = 0.7 này ==> Không phân hủy sinh học là 180 mg/L
==> dù tính toán Aerotank có đầu ra là BOD = 0 đi chăng nữa thì vẫn không thể đạt được đầu ra COD = 100 mg/L

Vậy cơ chế xử ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học của aerotank là gì? :21:
cái này hay nè! Mong mọi người thảo luận típ để cùng hiểu rõ ràng ...Hic, cái mình cũng thắc mắc dữ lắm!Tương tự như cơ chế xử lý COD của UASB luôn ??
 
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu này pac phải nắm rõ thành phần trong nước thải,
tính toán theo ly thuyết là phải theo bCOD, dể phân hủy sinh học, còn đa số dựa vào BOD và COD là cho nó đơn giản, cứ lý thuyết quá thì lằng nhằng mà thể hiện sự thiếu kinh nghiệm.. ^^
0.7 BOD/COD là chuẩn chung, còn hiệu suất pac cũng đừng câu nệ quá. Nước thải là thiên biến vạn hóa, vi sinh trong đó cũng vậy, làm sao mà có cái mô hình tính toán nào chính xác cho nổi, vì vậy trong nghề này chúng ta quan tam sâu vào thực nghiệm, bằng những mô hình nhỏ, hoặc pilot để xác định tương đối phương pháp cho đặc trưng nước thải, sau này có kinh nghiệm rồi, cùng loại thì ướng chừng nó như vậy.
Như vậy hiệu suất xử lý sinh vật phụ thuộc vào bCOD, đây là thành phần sẽ được xử lý trực tiếp, một số dạng COD vô cơ khác sẽ đuoc loại bỏ theo lượng bùn xã, còn lại thành phần hòa tan mà không thể phân hủy được sẽ trôi ra ngoài thôi (cái này là lý do chọn tỷ lệ BOD/COD hợp lý để xử lý sinh học)
 
#12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các chất ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học thì về mặt cơ sở là ko thể xử lí được bởi quá trình sinh học.
:50: Nhưng may mắn là khi các bông bùn hoạt tính được hình thành, nó sẽ có chức năng kết dính các chất không phân hủy sinh học này vào --> sau đó loại bỏ bằng bể lắng. Mặt khác, lượng oxy khi sục khí vào cũng sẽ góp phần oxy hóa bớt lượng ô nhiễm không phân hủy sinh học này.
mình đồng ý với ý kiến của phong-lan
 
#14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bùn hoạt tính

Tổng quan về bùn hoạt tính:
Phương pháp phổ biến nhất trong xử lý sinh học là oxy hóa sinh học nước thải trong bể sục khí bùn hoạt tính. Tính chất nổi bật của bùn là màu vàng nâu của bông bùn, lắng nhanh và có các vi sinh cư trú, gồm động vật nguyên sinh, ấu trùng, vi khuẩn và một số không nhiều các nấm mốc. Bông bùn có nhiều dạng khác nhau và kích thước từ 3-5 µm. Giữa các bông bùn, mà trước đó một lượng lớn vi khuẩn sinh sống, các vi khuẩn còn lại di chuyển với mục đích tìm thức ăn.
Vi sinh vật được nuôi bởi chất hữu cơ trong nước thải và phân hủy chất hữu cơ nhờ các men, phân hủy cacbonhydrat, protit, dầu mỡ. Khi oxy hóa chất hữu cơ, các vi sinh vật nhận được năng lượng cần thiết. Các chất hữu cơ này là nguồn để xây dựng nên thân bùn và do đó tổng sinh khối của bùn gia tăng.
Bùn hoạt tính trong xử lý nước thải thúc đẩy quá trình khoáng hóa tự nhiên của nước thải. Trong giai đoạn đầu quá trình phân hủy các chất hữu cơ, vi khuẩn nhân đôi nhanh chóng – nguồn thức ăn trong nước thải dồi dào, không có sự cạnh tranh giữa các sinh vật. Sau đó bắt đầu phát triển các vi sinh vật phức tạp hơn như trùng lông, trùng xoắn…Trùng lông ăn vi khuẩn và do đó sự xuất hiện của trùng lông sẽ làm giảm lượng vi sinh trong nước thải.
 

darksoki

New Member
#15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các chất ô nhiễm dạng không phân hủy sinh học thì về mặt cơ sở là ko thể xử lí được bởi quá trình sinh học.
:50: Nhưng may mắn là khi các bông bùn hoạt tính được hình thành, nó sẽ có chức năng kết dính các chất không phân hủy sinh học này vào --> sau đó loại bỏ bằng bể lắng. Mặt khác, lượng oxy khi sục khí vào cũng sẽ góp phần oxy hóa bớt lượng ô nhiễm không phân hủy sinh học này.
Tuyệt vời. Tiếc là k thấy nút tks đâu
 
Top