Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

có nên xây 2 hệ thống xử lý nước thải ko?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nếu trường hợp có 2 KCN nằm sát nhau. Một khu công nghiệp thì nước thải đơn giản và một khu công nghiệp nước thải có tính chất phức tạp, hóa chất. Công suất mỗi KCN khoảng 10000 m3/ngày đêm. Một bên địa hình dốc đổ về hướng tây, một bên đổ về hướng đông. Theo mấy bác nên xây dựng 1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 2 khu, hay mỗi bên nên xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tập trung riêng. Và vì sao phải vậy?
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nếu trường hợp có 2 KCN nằm sát nhau. Một khu công nghiệp thì nước thải đơn giản và một khu công nghiệp nước thải có tính chất phức tạp, hóa chất. Công suất mỗi KCN khoảng 10000 m3/ngày đêm. Một bên địa hình dốc đổ về hướng tây, một bên đổ về hướng đông. Theo mấy bác nên xây dựng 1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung cho 2 khu, hay mỗi bên nên xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tập trung riêng. Và vì sao phải vậy?
Nên mỗi bên mỗi hệ thống riêng, bởi vì:
1/ 2 chủ đầu tư là khác nhau
2/ Tiền đường ống mà dẫn nước thải về 1 khu mà quá xa sẽ mắc hơn tiền đầu tư 1 hệ thống.
3/ Đầu tư 2 hệ thống thì dân môi trường kiếm được nhiều ct và nhiều "xiền" hơn chứ sao, haha
 
Top