Ứng dụng Gom Rác GRAC

Có nên xử lý bụi phía trước tháp hập thụ không?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có nên xử lí bụi trước khi cho dòng khí đi vào tháp hấp thụ (wet scrubber)để xử lí hay ko?

Tui thấy sử dụng tháp hấp thụ khí bằng phương pháp ướt (tức phun nước đó mà) thì thấy bụi nó cũng được khử hết mà.
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nếu hàm lượng bụi lớn thì phải lắng, lọc bụi trước vì sẽ xảy ra hiện tượng nghẹt tháp hấp thụ, khi hoàn lưu sẽ gây khó khăn trong quá trình xử lý khí, bụi sẽ cản trở quá trình hấp thụ
Nếu hàm lượng bụi nhỏ thì ko cần đâu, cho hết vào là ok thui
 
Top