Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yêu môi trường

App Store Google Play

App Quản lý môi trường

App Store Google Play

Chia sẻ trang

nganguyenvt

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh chị cho em hỏi như sau:
Có 2 cấp cơ quan nhà nước phê duyệt giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là: Bộ và Sở.
"Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm."

Vậy trích dẫn căn cứ theo VBPL nào để có quy định như trên?
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,426
Bài viết
40,858
Thành viên
30,842
Thành viên mới nhất
soikeofabet
Top