Ứng dụng Gom Rác GRAC

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT, CẤP PHÉP XẢ THẢI??

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh chị cho em hỏi như sau:
Có 2 cấp cơ quan nhà nước phê duyệt giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là: Bộ và Sở.
"Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm."

Vậy trích dẫn căn cứ theo VBPL nào để có quy định như trên?
 
Top