Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

cơ quan phê duyệt ĐTM

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bạn cho mình hỏi cái nhé.
Bây giờ thì BQL các KCN có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ĐTM giống như sở TNMT của tỉnh nhưng hình thức hoạt động có với Sở TNMT không?
Đối với Sở TNMT thì cơ quan phê cấp quyết định phê duyệt là UBND tỉnh.
Còn đối với Ban QL các KCN thì co quan cấp quyết định phê duyệt là cơ quan nào?
Có phải là chính BQL các KCN không hay vẫn là UBND tỉnh?
Các bạn giúp mình với nhé.
Bạn nào có quy chế phối hợp giữa BQL các KCN với Sở TNMT và các cơ quan liên quan thì cho mình xin với.
Email của mình là toanhuu6@gmail.com
Cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ.
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các câu hỏi của b k dược rõ ràng lắm, có lẽ do nhầm lẫn giữa các khái niệm và chưa rõ về quy trình lập-->phê duyệt 1 bcao' ĐTM. Mình chuẩn bị fai đi học nên k đủ tg để diễn giải về cái này, tối nay mình sẽ quay lại sau. Còn cái câu hỏi đầu tiên có thể trả lời qua là BQL chỉ đc quyền thẩm định BC ĐTM khi đủ các đk theo quy định trong TT hiện hành và đc Sở TNMT ủy nhiệm.
Gặp b sau. ^^
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Cám ơn bạn đã góp ý giúp mình về câu hỏi đầu tiên.
Đúng là bây giờ thì BQL có quyền thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư vào KCN.
Còn câu hỏi thứ 2, Ý mình muốn hỏi là:
Đối với dự án đầu tư vào KCN thì cơ quan phê duyệt là cơ quan nào?
UBND tỉnh hay BQL các KCN?
Các bạn giúp mình với nhé.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
:)
Câu hỏi thứ 2 của b, đương nhiên là UBND cấp tỉnh phê duyệt bc rùi, k thằng nào có quyền PHÊ DUYỆT ngoài nó cả (tất nhiên là đv các dự án thuộc loại này).
- Sau khi chủ dự án hoặc tổ chức dịch vụ (có đủ điều kiệ theo NĐ và TT hiện hành) lập báo cáo ĐTM ----> đưa đơn đề nghị thẩm định cho UBND tỉnh---> UBND tỉnh là cơ quan TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH sẽ lập ra Hội đồng thẩm định hoặc thuê Tổ chức dịch vụ (có đủ đk pháp lý) --> Bọn này sẽ tiến hành thẩm định cái bcao'. (Nếu chưa đc phải sửa lại). Kết quả thẩm định là điều kiện cần (k fai điều kiện đủ) để cấp giấy phép đầu tư cho cái dự án này. ---> Sau đó, báo cáo ĐTM (đã hoàn chỉnh) cùng với các tài liệu khác liên quan của dự án sẽ được đưa lên để PHÊ DUYỆT. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là cơ quan TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH mà k fai bất kỳ cơ quan nào khác (THop này là UBND tỉnh). Vậy có thể hiểu nôm na là, Theo NĐ hiện hành (80 và 21 ) + những Thông tư mới về ĐMC, ĐTM, ĐABVMT (04 và 05) thì có thể có những cơ quan tổ chức khác nhau tham gia THẨM ĐỊNH cái báo cáo ĐTM, nhưng PHÊ DUYỆT (dự án) thì chỉ có 1 trong 3 thằng có thẩm quyền TỔ CHỨC VIỆC THẨM ĐỊNH (tùy loại dự án mà nó là: hoặc Bộ TNMT hoặc Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc chính phủ hoặc UBND cấp tỉnh)
Đó là 1 số thông tin theo hiểu biết của t, b có ý kiến j cứ bổ sung. Mong học hỏi. ^^
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Bạn đọc TT 05/2008/TTBTNMT đi.
Theo mình thì, tại mục 14.1 và 14.2 phần III TT 05/2008/TT-BTNMT có nói về phần "ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư vào KKT, KCN, KCX, KCNC".
Nên BQL được ủy quyền có cả quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM.
Cái quy trình mà bạn nêu chỉ áp dụng cho Sở TNMT thôi.
 
Top