Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cơ sở môi trường đất, nước, không khí

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đây là giáo trình của các bạn bên ĐH Cần Thơ,giáo trình chỉ có ý nghĩa tham khảo...xin cám ơn mọi người

Cơ sở môi trường đất, nước, không khí

(Bùi Thị Nga)
(Bộ môn: Môi Trường & QLTNTN)Chương 1 (95K)
Chương 2 (74K)
Chương 4 ( 94K)
Chương 5 (106K)
Chương 6 (90K)
 
#3
Top