Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Cơ sở tính toán định mức sử dụng nước cho thi công và định mức CTR xây dựng

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn
Mình có tham khảo 1 số báo cáo ĐTM trong quá trình xây dựng, trong đó thấy đưa ra 02 định mức mà không trích dẫn cơ sở tính toán như sau:
1. Định mức sử dụng nước thi công là 10m3/ha/ngày
2. Định mức phát sinh CTR trong xây dựng là 70kg/1.000m2/ngày

Vậy có cao nhân nào biết được cơ sở tính toán 2 số liệu nêu trên thì xin giải thích giùm với ạ. Cám ơn các bạn rất nhiều
 
Top