Ứng dụng Gom Rác GRAC

Cơ sở tính toán định mức sử dụng nước cho thi công và định mức CTR xây dựng

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chào các bạn
Mình có tham khảo 1 số báo cáo ĐTM trong quá trình xây dựng, trong đó thấy đưa ra 02 định mức mà không trích dẫn cơ sở tính toán như sau:
1. Định mức sử dụng nước thi công là 10m3/ha/ngày
2. Định mức phát sinh CTR trong xây dựng là 70kg/1.000m2/ngày

Vậy có cao nhân nào biết được cơ sở tính toán 2 số liệu nêu trên thì xin giải thích giùm với ạ. Cám ơn các bạn rất nhiều
 
Top