Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải COD đầu ra đo cao, nhưng nước vẫn trong sạch ??

ThaiMT

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo các anh em, thì COD đầu ra >100 thì theo cảm quan bằng mắt nước có những biểu hiện gì ?
Chuyện là mình có gặp 1 trường hợp, COD đo đầu ra 258, nhưng nước tại hồ sinh học vẫn trong xanh, rất đẹp, cá nuôi trong hồ không có 1 biểu hiện gì ? Thì theo các bạn nghĩ là do phòng Lab đo sai hay là có 1 kết luận khác về COD ?
 

doanvanchung1991

Active Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo các anh em, thì COD đầu ra >100 thì theo cảm quan bằng mắt nước có những biểu hiện gì ?
Chuyện là mình có gặp 1 trường hợp, COD đo đầu ra 258, nhưng nước tại hồ sinh học vẫn trong xanh, rất đẹp, cá nuôi trong hồ không có 1 biểu hiện gì ? Thì theo các bạn nghĩ là do phòng Lab đo sai hay là có 1 kết luận khác về COD ?
phương pháp đo là chuẩn độ hay so màu vậy ?
 
#3
Top