Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

Công cụ quan trọng để quản lý hóa chất trong doanh nghiệp?

hoahong39

Cây công nghiệp
Tham gia
28/10/10
Bài viết
340
Cảm xúc
43

HSE

Cây công nghiệp
Tham gia
10/7/10
Bài viết
296
Cảm xúc
49
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhãn hóa chất và phiếu an toàn hóa chất là thông tin quan trong để nhận dạng được những mối nguy của hóa chất trong doanh nghiệp. nó rất quan trong và bạn phải cập nhật MSDS cho mỗi loại hóa chất và dán nhãn hóa chất ở vị trí dễ nhận biết nhất.
Con đường để xác định mối nguy hóa chất là nhãn hóa chất và phiếu an toàn hóa chất.

Nhãn hóa chất:

Hóa chất cần phải dán nhãn lên thùng hóa chất. Nhãn hóa chất cung cấp tên hóa chất, tên nhà sản xuất, đặc tính nguy hiểm, dấu hiệu cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người lao động khi sử dụng.
Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất

Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và theo quy định của GHS gồm:

1. Tên hóa chất.

2. Mã nhận dạng hóa chất.

3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.

4. Biện pháp phòng ngừa.

5. Định lượng.

6. Thành phần hoặc thành phần định lượng.

7. Ngày sản xuất.

8. Hạn sử dụng (nếu có).

9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối.

10. Xuất xứ hàng hóa.

11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.
upload_2014-12-10_10-10-25.png


Phiếu an toàn hóa chất:

Doanh nghiệp cần có phiếu an toàn hóa chất cho mỗi hóa chất sử dung. Nếu doanh nghiệp không có, cần liên lạc nhà cung cấp và yêu cầu họ cung cấp phiếu an toàn hóa chất. Phiếu an toàn hóa chất cần lưu trữ tại khu vực mà tất cả người tiếp xúc hóa chất có thể thấy và thực hiện theo nếu gặp sự cố hóa chất.

Doanh nghiệp phải chắc chắn rằng người lao động phải biết vị trí phiếu an toàn được lưu trữ và họ phải đọc và hiểu tất cả thông tin trên phiếu an toàn hóa chất nếu yêu cầu.

Phiếu an toàn hóa chất phải:

- Phải có cho tất cả hóa chất nguy hiểm trong doanh nghiệp;

- Gồm 16 phần chính

- Có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (theo phụ lục VI Nghị định 26/2011/NĐ-CP do Bộ Công Thương xác nhận);

- Cụ thể thông tin hóa chất đó;

- Phải sạch sẽ và dễ hiểu;

- Được cung cấp miễn phí;

- Được cung cấp ngay lần giao hàng đầu tiên;

- Cập nhật và thay đổi liên tục đối với người tiếp nhận hóa chất trước 12 tháng;

- Ghi rõ cụ thể ngày tháng năm cập nhật và số trang.

Phiếu an toàn hóa chất bao gồm những nội dung sau:


a) Nhận dạng hóa chất;

b) Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất;

c) Thông tin về thành phần các chất;

d) Đặc tính lý, hóa của hóa chất;

đ) Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất;

e) Thông tin về độc tính;

g) Thông tin về sinh thái;

h) Biện pháp sơ cứu về y tế;

i) Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;

k) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố;

l) Yêu cầu về cất giữ;

m) Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;

n) Yêu cầu trong việc thải bỏ;

o) Yêu cầu trong vận chuyển;

p) Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ;

q) Các thông tin cần thiết khác.

Vai trò việc sử dụng phiếu an toàn hóa chất tại nơi làm việc:

- Nó đảm bảo chức năng của các sản phẩm đang sử dụng đúng như kế hoạch ban đầu của nhà cung cấp hoặc nhà nhập khẩu;

- Nó là một công cụ quan trọng để đánh giá rủi ro vì nó bao gồm thông tin thể hiện mối nguy hóa chất;

- Nó cung cấp các tùy chọn để kiểm soát thích hợp các biện pháp và thủ tục về hóa chất được áp dụng.

- Những thông tin trong phiếu ATHC giúp cung cấp lựa chọn chính xác các thiết bị bảo hộ (PPE) và nâng cao khả năng sơ cấp cứu khi gặp trường hợp khẩn cấp.

- Việc giám sát và kiểm tra sức khỏe nơi làm việc thường có thể dựa vào những hướng dẫn có trong MSDS

Bản hướng này giải thích những nội dung trong một phiếu an toàn hóa chất cung thông tin chính xác về một hóa chất và những mối nguy của chúng, thêm vào đó cho những lời khuyên trong việc kiểm soát hóa chất, biện pháp lưu giữ an toàn và phương pháp cấp cứu để thực hiện theo khi có tai nạn bất ngờ xảy ra.
 

Grac đô thị không rác

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,846
Bài viết
42,149
Thành viên
31,233
Thành viên mới nhất
khachmua