Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Công nghệ XL nước quả Bằng PP CN Sinh học dùng cho SX Rượu vang chất lượng cao

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để thực hiện thành công dự án này, chúng tôi đã ứng dụng các CN hiện đại cũng như truyền thống và thông dụng như: CN Enzim, vi sinh, lên men và các phương pháp hóa học, lý học, và các pp phân tích cần thiết khác. Đối tượng nghiên cứu chính của dự án là các loại quả sẵn có ở VN bao gồm: Dâu tằm, nho, mận, dứa và táo mèo...(Viện công nghiệp thực phẩm)

Nguồn: Sưu tầm
 

Đính kèm

Top