Công nghệ xử lý khí thải công nghiệp được áp dụng ở Việt Nam.

rắn hổ mang

Cây công nghiệp
Bài viết
175
Nơi ở
Cần Thơ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn có thể nói rõ hơn để mọi người bàn luận dc ko, chứ ghi file như vầy thì coi như là tài liệu môi trường rồi, mà tôi vào topic này nó lại nằm ở mục phóng viên môi trường tập sự :21: , chẳng hiểu thế nào nữa. điều này tôi góp ý thôi nhé, mong bạn thông cảm, 1 là cho vào phần khí, 2 là cho vào phần tài liệu môi trường. Lộn xộn như vầy lúc nào cần thì tìm mỏi cả tay.
Khí thì tui chưa rành lắm nên chỉ học hỏi và góp ý thôi:02:
 
scroll-topTop