Công nghệ xử lý nước MET là công nghệ mới liệu có tối ưu?

the_sky

Cỏ 3 lá
Bài viết
49
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có tham khảo được bài viết vè hệ thống xử lý nước thải và nước cấp mới tại bài viết http://xulynuoc.net.vn/he-thong-met...-giua-cong-nghe-truyen-thong-va-he-thong-met/

Vậy các bác cho em hỏi hiệu suất công nghệ của hệ thống này như nào, có thẻ xử lý được các loại nước thải nào và chi phí đầu tư khoảng bao nhiêu một hệ thống ạ. Không biết hệ thống có thể xử lý được nước thải dệt nhuộm không vì nước thải của ngành dệt nhuộm chi phí cao quá, nếu hệ thống này có thể ứng dụng được thì em nghĩ sẽ giảm tải được rất lớn về chi phí vận hành?
 

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có tham khảo được bài viết vè hệ thống xử lý nước thải và nước cấp mới tại bài viết http://xulynuoc.net.vn/he-thong-met...-giua-cong-nghe-truyen-thong-va-he-thong-met/

Vậy các bác cho em hỏi hiệu suất công nghệ của hệ thống này như nào, có thẻ xử lý được các loại nước thải nào và chi phí đầu tư khoảng bao nhiêu một hệ thống ạ. Không biết hệ thống có thể xử lý được nước thải dệt nhuộm không vì nước thải của ngành dệt nhuộm chi phí cao quá, nếu hệ thống này có thể ứng dụng được thì em nghĩ sẽ giảm tải được rất lớn về chi phí vận hành?
Link bài viết bạn đâu có vào được
 
scroll-topTop