Công tác kiểm tra về PCCC và CNCH

ngọc thúy

Hạt giống tốt
Bài viết
4

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

giangnam1

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cả nhà tư vấn giúp em Công tác kiểm tra về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở theo quy định là bao lâu 1 lần. Hiện e có làm bb tự kiểm tra về pccc 1 lần/ tháng, nhưng thành phần chỉ bao gồm đội trưởng, đội phó và quản lý nhưng không phỉa là người đứng đầu cơ sở ạ
Bạn có phương án cứu nạm cứu hộ không, cho mình xin làm mẫu với. Cảm ơn bạn nhé mail của mình haiaugiang@gmail.com
 

giangnam1

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cả nhà tư vấn giúp em Công tác kiểm tra về PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở theo quy định là bao lâu 1 lần. Hiện e có làm bb tự kiểm tra về pccc 1 lần/ tháng, nhưng thành phần chỉ bao gồm đội trưởng, đội phó và quản lý nhưng không phỉa là người đứng đầu cơ sở ạ
Bạn có phương án cứu nạm cứu hộ không, cho mình xin làm mẫu với. Cảm ơn bạn nhé
 
scroll-topTop