Công thức tính bể điều hòa trong TCXDVN51-2008

fujjko

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi với:
Trong TCXDVN 51-2008 ở trang 42, công thức 7-9 có công thức
Kyc=(Cmax-Ctb)/(Ctb-Cmax)
Trong đó: Kyc là hệ số điều hòa yêu cầu
Cmax là nồng độ lớn nhất của chất thải khi xả tập trung, đơn vị mg/l
Ctb là nồng độ trung bình của chất thải trong nước thải, đơn vị mg/l
Từ công thức có thể thấy luôn Kyc = -1, vậy tính công thức này làm gì. Mọi người giải thích giùm mình với. Cảm ơn mọi người
 

Đính kèm

  • TCXDVN51-2008 thiết kế mạng lưới thoát nước.pdf
    996.7 KB · Lượt xem: 14,139
scroll-topTop