Công thức tính toán bể aerotank

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Công thức tính toán bể sục khí aerotank

Nguyên lý hoạt động
Aerotank hoạt động dựa trên các chủng vi sinh vật có khả năng oxi hóa và khoáng hóa các chất hữu cơ có trong nước thải

Hình dáng bể
Bể có hình chử nhật, hình tròn, hình khối trụ tại Việt Nam thông dụng là hình chữ nhật

Bùn hoạt tính

Nước thải sau khi đã được xử lý sơ bộ còn chứa phần lớn các chất hữu cơ ở dạng hòa tan cùng các chất lơ lửng đi vào Aerotank. Các chất lơ lửng này là một số chất rắn và có thể là các chất hữu cơ chưa phải là dạng hòa tan. Các chất lơ lửng làm nơi vi khuẩn bám vào để cư trú, sinh sản và phát triển, dần thành các hạt cặn bông. Các hạt này dần dần to và lơ lửng trong nước. Các bông cặn này chính là bùn hoạt tính. Thời gian nước lưu trong bể aeroten không lâu quá 12 giờ
 

Đính kèm

  • AEROTANK.XLS
    25.5 KB · Lượt xem: 4,001
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop