Ứng dụng Gom Rác GRAC

Công trình xả

  • Thread starter maimo
  • Ngày gửi
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thông thường xả ở bên cạnh bờ sông sẽ ko tốn chi phí, ko gây cản trở giao thông , vận hành dễ dàng ,,vâng vâng ,,,,,
Nhưng mà sẽ gây sói mòn đất bờ kênh, bờ sông. Nhưng người ta vẫn chọn cách này
 
Top