Công ty em phải làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản hay cam kết môi trường bổ sung

hanhtm

Mầm 2 lá
Bài viết
27
Nơi ở
Ha noi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các anh chị.
Công ty em đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2011, tại thời điểm đó đã được duyệt cam kết bảo vệ môi trường.
Tháng 5 năm 2014 bên em đã hoàn thành nâng cấp quy mô sản xuất, công nghệ nhưng chưa đến mức độ phải làm báo cáo ĐTM, nhưng bên em cho đến hiện tại vẫn chưa làm
cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.
Vậy bây giờ bên em phải làm cam kết bảo vệ môi trường bổ sung hay phải làm đề án bảo vệ môi trường đơn giản ah?
Em có đọc nghị định 35/2014 nhưng không thấy nói về trường hợp của công ty em.
Rất cảm ơn các anh chị.
 
scroll-topTop