Công ty vận chuyển CTNH

Vũ Linh

Mầm 2 lá
Bài viết
36
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mn ơi cho em hỏi cái này!
Không biết công ty vận chuyển - thu gom - xử lý CTNH có nộp báo cáo định kỳ CTNH (các chứng từ CTNH) cho sở tài nguyên nơi công ty đc vận chuyển không?
ví dụ: Công ty em ở TP HCM, công ty vận chuyển ở Đồng Nai vậy công ty vận chuyển có cần nộp chứng từ CTNH cho sở tài nguyên tỉnh Đồng Nai không vậy??????
mong đc sự giải đáp của các a c!
E cảm ơn rất nhiu!!!! :)
 

trangenvi

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mn ơi cho em hỏi cái này!
Không biết công ty vận chuyển - thu gom - xử lý CTNH có nộp báo cáo định kỳ CTNH (các chứng từ CTNH) cho sở tài nguyên nơi công ty đc vận chuyển không?
ví dụ: Công ty em ở TP HCM, công ty vận chuyển ở Đồng Nai vậy công ty vận chuyển có cần nộp chứng từ CTNH cho sở tài nguyên tỉnh Đồng Nai không vậy??????
mong đc sự giải đáp của các a c!
E cảm ơn rất nhiu!!!! :)
Không bạn, công ty bạn chỉ cần nộp liên 2S liên cho Sở mà cty bạn đang nằm trên địa bàn đó mà thôi, và đơn vị mà bạn thu gom ở ĐN sẽ nộp liên 5 lên Sở TNMT ĐN rồi :)
 
scroll-topTop