Công ty VWS xin nhập 10.000 tấn phế liệu

kaorii

Mầm xanh
Bài viết
10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Việc Công ty VWS xin nhập 10.000 tấn phế liệu: CHỈ ĐỂ VẬN HÀNH, NGHIỆM THU NHÀ MÁY TÁI CHẾ RÁC
Thứ ba, ngày 02 tháng 08 năm 2011 cập nhật lúc 11:12

Nhà máy Phân loại và Tái chế rác của Cty VWS

UBND TP.HCM vừa có Văn bản giao Giám đốc Sở TN&MT tạm ngưng xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu 10.000 tấn phế liệu nhựa và phế liệu giấy để vận hành thử nghiệm Nhà máy Phân loại và Tái chế tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS). Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT làm việc với VWS để xem xét nguồn chất thải rắn để vận hành nhà máy tái chế theo quy định.Trước đó, Công ty VWS đã có văn bản đề nghị được nhập khẩu 10.000 tấn phế liệu và đã được Sở TN&MT, UBND TP.HCM chấp thuận.

Chưa được giao rác đã phân loại tại nguồn nên mới xin nhập

Về mục đích nhập khẩu 10.000 tấn phế liệu, theo các Văn bản đề nghị gửi tới UBND TP.HCM và các cơ quan ban ngành, VWS cho rằng, việc nhập khẩu phế liệu là để phục vụ cho việc chạy thử Nhà máy Phân loại và Tái chế trong Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, thời gian nhập kéo dài 20 ngày. Ông David Dương, Tổng Giám đốc VWS cho biết : Trên tinh thần tuân thủ các nội dung Hợp đồng giao nhận và xử lý chất thải rắn ký ngày 28/02/2006 giữa Sở TN&MT và VWS, VWS đã hoàn tất các hạng mục quan trọng của dự án, trong đó có Nhà máy Phân loại và Tái chế công suất 600 tấn/ ngày. Nhưng cho đến thời điểm này, vì thành phố chưa có kế hoạch giao rác đã phân loại tại nguồn cho VWS, để có nguyên liệu sử dụng trong quá trình thử nghiệm, kiểm tra dây chuyền sản xuất nhà máy phân loại tái chế trước khi các chuyên gia nước ngoài đưa vào vận hành chính thức và bàn giao, nên VWS đã phải xin phép được nhập khẩu khối lượng phế liệu trên.

Tại Công văn số 134/CV - VWS, ngày 30/6/2011 gửi Thường trực UBND TP.HCM, VWS cam kết: "Phế liệu do VWS nhập về đều là phế liệu sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Mục đích của VWS khi nhập phế liệu chỉ là để phục vụ công tác vận hành của Nhà máy Phân loại và Tái chế. VWS xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan thẩm quyền của Nhà nước về vấn đề này".

Phế liệu xin nhập đúng theo danh mục được phép nhập khẩu

Về quy trình thủ tục, với mục đích nhập khẩu như trên, VWS đã có Công văn gửi Sở TN&MT, UBND TP.HCM đề nghị được hướng dẫn và chấp thuận cho nhập khẩu theo Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT - BCT - BTNMT. Nhận được các văn bản đề nghị của VWS, UBND TP.HCM đã có nhiều văn bản chỉ đạo Sở TN&MT làm việc cụ thể với VWS, rà soát các quy định pháp luật hiện hành về nhập khẩu phế liệu, xin ý kiến Tổng cục Môi trường…để báo cáo UBND TP.HCM quyết định.

Theo Công văn số 4166/TNMT - QLMT, ngày 12/7/2011 gửi UBND TP.HCM, Sở TN&MT khẳng định: Sở đã thông báo cho VWS ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (Tổng cục Môi trường) về việc nhập khẩu phế liệu…; và một lần nữa VWS cam kết chỉ nhập khẩu 10.000 tấn phế liệu sạch để vận hành thử, nghiệm thu Nhà máy Phân loại và Tái chế tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Theo chỉ đạo của Thành phố, sau khi làm việc và kiểm tra đề xuất của VWS, Sở TN&MT cho biết: Phế liệu mà VWS xin nhập khẩu bao gồm giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa) mã HS 4707; phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa), mã HS 3915, theo danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ - BTNMT ngày 8/9/2006 của Bộ TN&MT, phù hợp với chủng loại nguyên liệu của Nhà máy phân loại tái chế tại Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Tú Thanh

Nguồn: http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=24&ID=105481&Code=3TIO105481
 
scroll-topTop