CÔNG ƯỚC ILO 161 VỀ Y TẾ LAO ĐỘNG

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
* Những cơ sở và căn cứ để xây dựng và ban hành Công ước 161:
- Khuyến nghị về Bảo vệ sức khỏe của người lao động năm 1953;
- Khuyến nghị về Dịch vụ y tế lao động năm 1959;
- Công ước về Các đại diện người lao động năm 1971;
- Công ước và Khuyến nghị về An toàn lao động và vệ sinh lao động năm 1981.
* Công ước ILO 161 thiết lập các nguyên tắc và kế hoạch hành động ở cấp độ quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ những quy định về dịch vụ Y tế lao động.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop