Công văn hướng dẫn Nghị Định 19/2015

Biển Hát

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nào biết công văn nào thay thế công văn này không?
Công văn số: 2019/BTMMT-TCMT ngày 31/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng chính phủ.Tại vì Quyết định 18/2013 đã hết hiệu lực theo Nghị định 19/2015. Cám ơn cả nhà.
 

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về cải tạo, phục hồi trong hoạt động khai thác khoáng sản
Thực hiện Chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường (Tổng cục Môi trường) được giao xây dựng dự thảo Thông tư quy định về cải tạo, phục hồi trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường trân trọng đề nghị quý Cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về cải tạo, phục hồi trong hoạt động khai thác khoáng sản (xem dự thảo Thông tư tại đây).
 
scroll-topTop