Công việc EHS

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho e hỏi nhờ chút với ạ.
Sếp e đang yêu cầu, thống kê tất cả các đội, nhóm mà bên EHS và PCCC cần phải lập và hoàn thành cho 1 công ty. Và khi có CNV mới vào thì EHS cần làm những gì?
mà e chỉ biết thành lập:
=>PCCC cơ sở,
=> ban an toàn vệ sinh viên,
=> nhóm 1-6 ATVSV,
=> đào tạo sơ cấp cứu,
=> hóa chất,
=>diễn tập chống tràn đổ hóa chất,
=> và khi có CNV mới thì đào tạo sơ bộ về nội quy, an toàn hóa chất cho họ.
Có lẽ còn thiếu nhiều lắm, các bác bổ sung giúp e với ạ , em cảm ơn !
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhìn chung những vấn đề bạn đưa ra là khá đủ đủ so với 1 công ty rồi, khi công nhân viên mới vào mình cần đào tạo tất cả các vấn đề liên quan đến nội quy, quy định của công ty, khách hàng nếu có, các vấn đề an toàn: an toàn PCCC, hóa chất, máy móc, điện,...
cảm ơn b nhiều nha !
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho e hỏi nhờ chút với ạ.
Sếp e đang yêu cầu, thống kê tất cả các đội, nhóm mà bên EHS và PCCC cần phải lập và hoàn thành cho 1 công ty. Và khi có CNV mới vào thì EHS cần làm những gì?
mà e chỉ biết thành lập:
=>PCCC cơ sở,
=> ban an toàn vệ sinh viên,
=> nhóm 1-6 ATVSV,
=> đào tạo sơ cấp cứu,
=> hóa chất,
=>diễn tập chống tràn đổ hóa chất,
=> và khi có CNV mới thì đào tạo sơ bộ về nội quy, an toàn hóa chất cho họ.
Có lẽ còn thiếu nhiều lắm, các bác bổ sung giúp e với ạ , em cảm ơn !
Bạn còn thiếu
1. Hội đồng bảo hộ lao động
2. đội ứng phó sự cố khẩn cấp
3. những lưu trình, quy trình về an ninh, pccc, điện, máy móc, thiết bị,...
4. Đội cứu hộ cứu nạn (có thể gộp chung với đội pccc cở sở) tập huấn và diễn tập y như đội pccc
5. Diễn tập ngộ độc thực phẩm
 
Top