Công việc ở nhà máy xử lý rác

namnguyennd

Cỏ 4 lá
Bài viết
71
Nơi ở
Hà Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thế thì nhiều việc lắm:
Trong một nhà máy xlr mà gọi là pro thì nó sẽ có đủ các loại ngành nghề được ứng dụng và làm việc;

- Nghiên cứu
- Kỹ thuật
- Công nhân
- Lao động thủ công

Các việc như:

Điều khiển máy móc thiết bị vận hành
Theo dõi kiểm tra thiết bị
.................................

Trực tiếp như:
Lấy mẫu nước rác (nếu có) --> phân tích
Nhặt, phân loại rác (các thành phần khác nhau)
...................
 
scroll-topTop