Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

cột áp

gamyst

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ai có thể giải thích câu này được không

" do máy bơm có khả năng làm việc trong một khoảng áp lực nhất định phụ thuộc vào lưu lượng và chế độ tiêu thụ nước của thành phố, vì thế khi chọn máy bơm có thể lấy chiều cao lớp nước trong đài nước là chiều cao trung bình bằng hđ/2 .khi đó cột áp của máy bơm cấp II là :

Hb= (Zđ - Zn-min) + Hd + Ho/2 + tổng H b-d
 

Snow_wolf

Active Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ai có thể giải thích câu này được không

" do máy bơm có khả năng làm việc trong một khoảng áp lực nhất định phụ thuộc vào lưu lượng và chế độ tiêu thụ nước của thành phố, vì thế khi chọn máy bơm có thể lấy chiều cao lớp nước trong đài nước là chiều cao trung bình bằng hđ/2 .khi đó cột áp của máy bơm cấp II là :

Hb= (Zđ - Zn-min) + Hd + Ho/2 + tổng H b-d
Chi tiết hơn các đơn vị đi bạn ơi.
Đọc không hiểu cái gì hết :017:
 

Chủ đề mới

Top